บริการด้านเล็บของ take careThai .......English

Hair Care Nail Care
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skin Care
Nail Care

Sukhumvit 19 (66)0-2254-4780, (66)0-2651-1411
Sukhumvit 33 (66)0-2662-0853 ,(66)0-2662-0805 (Under Construction)
Sukhumvit 35 (66)0-2258-7543 ,66)0-2258-7544
J-Avenue 3rd Fl. Sukhumvit 55 (Thonglor soi 15) (66)0-2712-6750
Market Place Sukhumvit 55 (Thonglor soi 5) (66)0-2392-9690
Siam Paragon M Fl. (66)0-2610-7771
Terminal 21 1st Fl. (66)0-2108-0753, (66)0-2108-0754
Salon de Beauty (Terminal 21) 1st Fl. (66)0-2108-3827, (66)0-2002-1989
One Man Club Sukhumvit 35 (66)0-2034-3267 , (66)0-2034-3268
Silom Complex 3rd Fl. (66)0-2231-3875,(66)0-2231-3876,(66)0-2231-3391,(66)0-2231-3392,(66)0-2231-3393
Fashion Island 3rd Fl. (66)0-2947-5591,(66)0-2947-5592
The Emquartier 2nd Fl. (66)0-2258-0284,(66)0-2258-0285
Century 3rd Fl. (66)0-2064-0494,(66)0-2064-0495

**New** Pro Care Eyelash ( Eyelash From Japan )Terminal 21 3 Floor  Tel. 02-108-3827 , 02-1083934

 

" บริการด้านเล็บของ tack care "