บริการด้านเล็บของ take careThai .......English

Hair Care Nail Care
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAIL THERAPY & EYELASH SALON by TAKE CARE
As you sit down in one of our soothing massage chairs, you feel the difference as your body melts away the daily stress.

Our innovative spa chairs & instruments
are sterirized after every use to ensure
you safety.


Rest assure, you are in good hands at
Nail Therapy & Eyelash Salon by Take Care

read more

Skin Care
Nail Care

Sukhumvit Soi 19  Tel. (66) 0-2254-4780 (66) 0-2251-1411
Sukhumvit Soi 33  Tel. (66) 0-2662-0853 (66) 0-2662-0805
Sukhumvit Soi 35  Tel. (66) 0-2258-7543-4
J-Avenue 3rd Fl., Sukhumvit 55 (Tong Lor Soi 15) Tel. (66) 0-2712-6750
Market Place, Sukhumvit 55(Tong Lor Soi 5)  Tel. (6) 0-2392-9690
Siam Paragon M Floor  Tel. (66) 0-2610-7771
Terminal 21 M Floor Tel. (66) 0-2108-0753-4
The Man Salon 599/8-9 Sukhumvit 19  Tel. (66) 0-2662-2728, (66) 0-2662-0191
Silom Complex EYELASH (3rd Floor) Tel. (66) 0-2231-3875-6
Silom Complex NAIL (3rd Floor) Tel. (66) 0-2231-3391-3

**New** Eyelash Salon ( Pro Care Eyelash From Japan )Terminal 21 (3rd Fl.)

 Tel. 02-108-3827 , 02-1083934

 

" บริการด้านเล็บของ tack care "