Take care Beauty salon & SpaThai ....... English

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1585585541855
Skin Care
Nail Care

Sukhumvit Soi 19  Tel: (66) 2254-4780 (66) 2651-1411
Sukhumvit Soi 33  Tel: (66) 2662-0853 (66) 2662-0805- 6
Sukhumvit Soi 35  Tel: (66) 2258-7543-4
J-Avenue 3rd Fl., Sukhumvit 55 (Tong Lor Soi 15) Tel:(66) 2712-6750
Market Place, Sukhumvit 55(Tong Lor Soi 5)  Tel: (66) 2392-9690
Siam Paragon M Fl.Tel: (66) 2610-7771
Terminal 21 (1st Fl.)Tel: (66) 2108-0753-4
The Man Salon Sukhumvit 35Tel: (66) 2662-2728 (66) 2662-0191
Silom Complex Eyelash (3rd Fl.) Tel: (66) 2231-3875-6
Silom Complex Nail (3rd Fl.)Tel: (66) 2231-3391-3

**New** Salon of Beauty Terminal 21 (1st Fl.)(Pro Care Eyelash, Waxing, Semi Permanent Make-up)  Tel: 02-0021989, 02-1083827

 

 

**New** Salon of Beauty Terminal 21 (1st Fl.)

(Pro Care Eyelash, Waxing, Semi Permanent Make-up)

Tel: 02-0021989, 02-1083827 E-mail:  info@takecarebeauty.com

*** Eyelash From Japan ***

Close

Dont Show Again